Tjänster

Shu Consulting erbjuder tjänster inom områdena marknadsstöd och språk. Med kompetens och erfarenhet inom marknad, språk och kultur kan vi hjälpa till att utveckla och bygga upp en positiv och långvarig affärsrelation. Shu Consulting stödjer Er genom hela etableringsprocessen med marknadsundersökningar och identifiering av potentiella kunder och leverantörer, översättningar och tolkuppdrag samt arrangerar mässor och affärsresor.

Kina är idag världens näst största ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen har under de senaste decennierna varit mycket stark och många ekonomer anser att Kina inom 20 år kommer att vara störst i världen. Landet är också en av de ledande handelsnationerna och den snabbast växande. Detta gör att allt fler företag vänder blickarna österut och vill   etablera sig på den kinesiska marknaden.

Marknadsundersökningar och affärsstöd

Shu Consulting vänder sig till företag i både Sverige och Kina som är intresserade av nya marknader eller affärsmöjligheter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring i Kina och tar fram information och underlag som Ditt företag behöver för att fatta strategiska beslut. Genom vår professionella marknadsanalys kan vi ge dig en detaljerad bild av affärsmöjligheterna.

Mässor och affärsresor

Oavsett om Ditt företag skall delta i eller bara besöka en mässa hjälper Shu Consulting Er med erfarenhet och professionalism till ett arrangemang i toppklass. Låt oss organisera Er konferens, symposium eller affärsmöte! Kontakta oss gärna för mer information angående specifika mässor.

Språktjänster

Shu Consulting erbjuder främst översättning till och från språken svenska, engelska och kinesiska, men vid behov även andra språkkombinationer. Kinesiska finns i två varianter, förenklad, som framför allt används på fastlandet Kina, och traditionell, som oftast talas och skrivs i Hongkong och Taiwan.

Kulturcoach

De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina är stora och kan många gånger upplevas som ett hinder i affärssammanhang. Medan svenskar överlägger och gör affärer på rent affärsmässiga grunder är de personliga relationerna det absolut viktigaste för en kines.