Språktjänter

application_edit2Översättning
Shu Consulting erbjuder främst översättning till och från språken svenska, engelska och kinesiska, men vid behov även andra språkkombinationer. Kinesiska finns i två varianter, förenklad, som framför allt används på fastlandet Kina, och traditionell, som oftast talas och skrivs i Hongkong och Taiwan.

Utbudet av vår skriftliga översättningstjänst täcker ett stort branschregister, genom erfarenhet och med kinesiska som modersmål kan kvaliteten säkerställas. Vi översätter bland annat tekniska dokument, produktmanualer och avtal samt korrekturläser tidigare översättningar.


Tolk

En av nyckelfaktorerna när det gäller lyckade affärer är språkförståelse, och här kan Shu Consulting bidra med tolk vid alla typer av affärsmöte och förhandlingar samt på mässor och affärsresor. Vi talar svenska, kinesiska och engelska flytande och har gedigen erfarenhet av tolkarbete. Vi hjälper Er att förstå varandra!