Kulturcoach

community_users2De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina är stora och kan många gånger upplevas som ett hinder i affärssammanhang. Medan svenskar överlägger och gör affärer på rent affärsmässiga grunder är de personliga relationerna det absolut viktigaste för en kines. Detta kallas Guanxi och är en viktig pusselbit för lyckade affärer. Eftersom Shu Consultings grundare dels är uppvuxen i Shanghai och dessutom har erfarenhet från det kinesiska yrkeslivet har vårt företag en mycket god förutsättning att hjälpa Er vända kulturella skillnader till framgång.

Vi kan erbjuda en individuell kulturcoachning för de allra flesta tillfällen, i såväl grupp som enskilt, unikt anpassade för behovet.