Välkommen till Shu Consulting

homepage01Kina är en ledande handelsnation och en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Detta har lett till att allt fler insett vikten av att etablera sig på denna stora och köpstarka marknad. Många företag har skördat stora framgångar i Kina medan andra har tvekat inför de utmaningar som kan finnas med skillnader i språk och kultur.

Shu Consulting har genom sin grundare, Shu Wang Jonsson, stor erfarenhet och kunskap inom marknadsföring och projektledning i såväl Sverige som Kina. Företagets mål är att genom bilateralt samarbete skapa en harmonisk affärsmiljö för både svenska och kinesiska företag. Detta bidrar till utveckling av Dina affärer, vare sig Du vill etablera Dig i Sverige eller Kina, samt ökar Dina chanser till en god och långsiktig affärsrelation.

Med fokus på marknad, språk och kultur erbjuder Shu Consulting vägledning under hela affären, från marknadsanalys och leverantör/kundidentifiering, genom avtal och upphandling, till mässor och konferenser vid etablerad verksamhet. Shu Consultings ambition är att bygga en vänskaplig handelsbro mellan Sverige och Kina!

Undersök din marknad

globe_search2

Mässor och affärsresor

flygplan

Översättning & Tolk

application_edit2

Kulturcoach

community_users2